Thulle Dorasani (From "Super Cowboy")

G.V. Prakash Kumar;M.K. Balaji;Ramya NSK;Bhargavi Pillai