Teen Wolf: More Bad Than Good

Scott och hans vänner gör allt för att lista ut hur de ska fånga prärievarulven innan nån annan hinner ifatt den.

Scott och hans vänner gör allt för att lista ut hur de ska fånga prärievarulven innan nån annan hinner ifatt den. Derek och Peter fritas av en oväntad bundsförvant.

Teen Wolf, torsdagar klockan 19:00 på MTV.

Torsdag, 03. April 2014