Teen Wolf: Letharia Vulpina

Efter ett sabotage så försöker Scott desperat att undvika en katastrof...

Tecken på sabotage syns överallt och Scott och hans bundsförvanter försöker desperat att undvika en katastrof, medan Lydia och Allison letar efter en osannolik lärare för att hjälpa henne fokusera sin förmåga.

Teen Wolf, torsdagar klockan 19:05 på MTV.

Onsdag, 07. Maj 2014