Möt Amy & Karma från Faking It...

Producenterna & skådespelarna bakom F'aking It' pratar om karaktärerna Amy & Karma

Hur ser skådespelarna på deras karaktärer? Häng med bakom kamerorna när Rita Volk (Amy) och Katie Stevens (Karma) och producenterna bakom Faking It berättar allt.

Torsdag, 18. September 2014

  • Faking It: Get to know Amy

    Faking It: Get to know Amy

  • Faking It: Get to know Karma

    Faking It: Get to know Karma