Tävlingsvillkor: MTV Breaks 2015

Villkor för möjligheten till en upplevelse med MTV Breaks under EMA 2015.

1. Som del av MTV Breaks, erbjuder MTV Networks Europe (“MTVNE”) följande möjligheter i samband med EMA 2015 (“Initiativet”):

(a) upplevelsen av eventfotografering vid ett stort event, fotografering i samband med MTV Breaks vid EMA 2015; (“Fotografupplevelsen”);
(b) upplevelsen av att vara en del av ett makeupteam vid ett live-event, assistera vid EMA 2015 ( “Makeupartistupplevelsen”);
© upplevelsen av att vara en del av ett grafiskt designteam, hjälpa till att skapa material för EMA 2015 ( “Grafisk designerupplevelse”); och
(d) upplevelsen av att vara en del av ett team av digitala korrespondenter och rapportera om ämnen relaterade till EMA 2015 (den “Digitala upplevelsen”), var för sig en “Upplevelse” och tillsammans “Upplevelserna”.

2. Initiativet lyder under och styrs av dessa regler och villkor ( “Villkoren”). Genom att göra en presentation i enlighet med villkor 3 nedan, bekräftar varje deltagare att han/hon har läst och förstått dessa Villkor och ska vara bunden av dem.

3. Deltagare kan anmäla sig för att komma ifråga för en Upplevelse enligt följande:

(a) för att komma ifråga för Fotografupplevelsen, ska deltagare posta ett originalfotografi på sitt personliga Instagramkonto som på ett kreativt sätt fångar ett spännande ögonblick i deltagarens liv, med hashtags #MTVBreaks #EMAPhotographer;
(b) för att komma ifråga för Makeupartistupplevelsen ska deltagare skapa en Pinterest-anslagstavla med sådant som deltagaren ser som intressanta visuella referenser (såsom former, färger och koncept) och fantastiska idéer om årets EMA-tema “Fantasi och Surrealism”, med målet att levandegöra detta års EMA-tema och inspirera ett makeupteam att skapa några otroliga looks. Deltagare ska tweeta länken till sin Pinterest-anslagstavla [till @MTVBreaks] med hashtag #MTVBreaks #EMAmakeup eller dela Pinterest-anslagstavlan med MTV Breaks direkt på Pinterest (med hjälp av funktionen “Skicka en anslagstavla” på Pinterest); eller
© för att komma ifråga för Grafisk designer-upplevelsen ska deltagare skapa en originell ny version av MTV EMA 2014-logotypen och posta en bild av sin design på deltagarens personliga Twitter- eller Instagramkonto, med hashtags #MTVBreaks #EMADesign; eller
(d) för att komma ifråga för den Digitala upplevelsen ska deltagare skapa och posta på sitt personliga Instagramkonto en originalvideosekvens (som är högst 15 sekunder) som sammanfattar den bästa stunden under deltagarens dag med hashtags #MTVBreaks #EMADigital

( “Deltagarinnehåll”). Med avseende på Deltagarinnehåll som postas på Instagram, ska detta vara en ny post (snarare än att lägga till aktuell hashtag till en befintlig post).

4. Anmälningstiden går ut kl. 17:00 den 11 september 2015 (alla tider som anges är brittisk tid).

5. Detta Initiativ är endast öppet för personer bosatta i följande länder:
Albanien, Argentina, Belgien, Bosnien, Colombia, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Indien, Irland, Israel, Italien, Kanada (utom provinsen Quebec), Kosovo, Kroatien, Makedonien, Mexiko, Montenegro, Nederländerna, Nigeria, Norge, Nya Zeeland Pakistan, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, San Merino, Schweiz, Serbien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, USA, Vatikanstaten, Österrike.

6. För att vara berättigad att delta i Initiativet, måste deltagare uppfylla vart och ett av följande kriterier:

(a) vara mellan arton (18) och tjugosex (26) år vid anmälan;
(b) vara bosatt i ett land där det är lagligt att delta i Initiativet och Upplevelsen i enlighet med dessa Villkor (och det är deltagarens ansvar att säkerställa att han eller hon kan delta lagenligt);
© ha erhållit sina föräldrars godkännande där så krävs;
(d) ha ett Instagram-, Twitter- och/eller Pinterestkonto (vad som är tillämpligt);
(e) ha ett giltigt pass och ha rätt att resa till och in i Italien för Upplevelsens syfte och så länge den varar;
(f) vara tillgänglig från 22 till (och inklusive) 26 oktober 2015 för att delta i Upplevelsen på plats i Italien;
(g) med avseende på den Grafiska designerupplevelsen, vara rimligt tillgänglig under hela september för korrespondens och för att utveckla idéer med relevant mentorteam;
(h) inte vara eller tidigare ha varit anställd eller på annat sätt arbeta eller tidigare ha arbetat professionellt som fotograf, makeupartist, grafisk designer eller bloggare, eller på annat sätt inom digitala eller sociala medier; och
(i) inte vara anställd eller nära släkting till en anställd på MTVNE, Viacom International Inc. och/eller deras respektive moderbolag, dotterbolag eller självständiga dotterbolag eller någon annan person professionellt knuten till detta Initiativ.

Eftersom all personal involverad i Upplevelserna i första hand kommer att tala engelska, rekommenderar MTVNE att deltagare förstår engelska rimligt väl och är bekväma med att samtala på engelska.

7. Alla deltagare måste följa alla regler och villkor som gäller för Instagram, Twitter och Pinterest tillgängliga på www.instagram.com, www.twitter.com och www.about.pinterest.com.

8. En panel av domare (som ska bestå av inte mindre än en oberoende medlem) ska granska giltiga ansökningar innan ansökningstiden är slut och välja en vinnande deltagare för varje Upplevelse (var och en, en “MTV Breaker”). MTV Breaker-deltagaren blir, med avseende på varje Upplevelse, den deltagare som, enligt domarpanelens uppfattning, skickat in det mest originella och kreativa innehållet och som domarpanelen anser vara mest lämplig för den relevanta Upplevelsen under alla förhållanden.

9. Det är gratis att delta i Initiativet. Men, internetkostnader för att skicka Deltagarinnehåll kan variera så deltagare bör kontrollera aktuella avgifter deras internetleverantör har och söka tillstånd från personen som betalar räkningen innan han/hon deltar.

10. En (1) ansökan per Upplevelse per person. Flera ansökningar för samma Upplevelse av samma deltagare (inklusive där sådan deltagare använder flera sociala mediakonton) beaktas inte och deltagaren kan bli diskvalificerad.

11. MTVNE förbehåller sig rätten att kontakta vem som helst av deltagarna och/eller alla deltagare via ett direktmeddelande på Instagram eller Twitter under hela Initiativets varaktighet med avseende på dessa Villkor och Upplevelserna och deltagare bör regelbundet titta efter meddelanden.

12. MTV Breaker-deltagaren för varje Upplevelse kommer att väljas den 24 september 2015 eller omkring detta datum.

13. Som del av Upplevelsen kommer varje MTV Breaker att motta:

(a) support i form av mentorhjälp (i minst fyra (4) timmar) avseende deras Upplevelse;
(b) flygresa i ekonomiklass från en flygplats som MTNVE väljer till Milano;
© fyra nätters inkvartering på ett trestjärnigt hotell i Milano eller dess omnejd i ett rum från 22 till 26 oktober 2015; och
(d) transfer från flygplatsen i Milano till inkvarteringen den 22 oktober 2015 och returtransfer den 26 oktober 2015.

Det ungefärliga butiksvärdet för varje Upplevelse är cirka £1000, och kan ändras baserat på aktuella marknadsförhållanden vid tiden för Upplevelsens utförande, restid och avstånd mellan avreseplats och resmål. Ingen annan ersättning, överföring eller kontantmotsvarighet är tillåten.

14. Varje MTV Breaker är ensam ansvarig för att (på MTV Breaker-deltagarens egen bekostnad):

(a) skaffa alla relevanta tillstånd, samtycken och publiceringar från alla personer som kan identifieras i eller från något Deltagarinnehåll;
(b) betala alla eventuella, tillämpliga skatter;
© säkerställa att han eller hon är fullt kapabel och berättigad att resa till och in i Italien och delta i Upplevelsen från 22 till 26 oktober 2015;
(d) skaffa fram all relevant dokumentation, alla tillstånd och/eller samtycken (inklusive, utan begränsning, giltigt pass, visum och/eller andra resetillstånd);
(e) skaffa lämplig reseförsäkring;
(f) arrangera och betala för alla researrangemang till och från aktuell avreseflygplats; och
(g) stå för alla eventuella övriga kostnader och utgifter utöver de som uttryckligen anges i villkor 13 (inklusive, utan begränsning, pengar att spendera).

15. Innan det slutliga valet görs, kan domarpanelen göra ett urval på upp till 20 deltagare relaterade till varje Upplevelse för att avgöra vilken deltagare som är mest lämplig. Deltagare i ett sådant urval kommer att underrättas av MTVNE via ett direkt meddelande till sitt Instagram-, Twitter- eller Pinterestkonto och kommer att ombedas tillhandahålla (och tillhandahålla lämplig stöddokumentation) sitt namn, sin ålder, adress (inklusive postnummer), telefonnummer som han/hon kan kontaktas via, e-postadress, passnummer och bekräfta landet han/hon bor i. Domarpanelen kan också begära sådan annan information som de anser vara relevant för en Upplevelse. VARJE DELTAGARE MÅSTE VARA TILLGÄNGLIG FÖR ATT RESA TILL MILANO, ITALIEN DEN 22 OKTOBER 2015 OCH AVRESA DEN 26 OKTOBER 2015. INGA ALTERNATIVA DATUM KOMMER ATT VARA TILLGÄNGLIGA.

16. Om en MTV Breaker inte vid anmodan kontaktar MTVNE, eller underlåter att tillhandahålla informationen som anges i Villkor 15 inom en rimlig tid, förbehåller sig MTVNE rätten att diskvalificera denna och omedelbart välja en annan MTV Breaker som kommer att utses genom att tillämpa samma kriterier som användes för att välja den ursprungliga MTV Breaker.

17. MTVNE förbehåller sig rätten att diskvalificera en MTV Breaker och välja en annan MTV Breaker om MTVNE har skälig grund att tro att en MTV Breaker har överträtt något av dessa Villkor.

18. Instagram, Twitter och Pinterest ska inte ha något ansvar med avseende på Initiativet. Initiativet sponsras, stöds eller administreras inte på något sätt av, eller är förknippat med Instagram, Twitter eller Pinterest. Deltagare fritar härmed Instagram, Twitter och Pinterest från allt ansvar som kan uppstå från eller i anslutning till Initiativet.

19. MTVNE förbehåller sig rätten att avbryta initiativet (eller någon del därav) och avsluta samtliga upplevelser eller någon av dem om MTVNE anser att det inte finns tillräckligt många deltagare för att MTVNE ska kunna välja en MTV Breaker för någon eller alla upplevelser, eller om någon deltagare (eller ett antal av dem) enligt MTVNE:s uppfattning har uppträtt på ett olämpligt sätt som har gjort initiativet orättvist mot samtliga deltagare. MTVNE:s beslut är slutgiltigt vad gäller alla aspekter av Initiativet, inklusive val av MTV Breakers. Ingen korrespondens kommer att ingås.

20. Genom att skicka Deltagarinnehållet, ger deltagare härmed MTVNE och dess respektive moderbolag, dotterbolag och oberoende dotterbolag ett oavbrutet, oåterkalleligt, världsomspännande, royaltyfritt, obegränsat, icke-exklusivt tillstånd att (och ger andra tillstånd att) redigera, kopiera, ändra, överföra, anpassa, samla, publicera, sända, visa, reproducera, radera och på annat sätt använda i alla medier (oavsett om de är kända för närvarande eller kommer att uppfinnas i framtiden):

(a) allt Deltagarinnehåll; och

(b) all information eller annat material (inklusive, utan begränsning, deltagarens namn, anmälan, fotografi, likhet, biografisk information, Instagrams, Twitters eller Pinterests referensnamn eller namn på skärmen, röst, text, bilder, designer, audio- och/eller videoklipp) som skickas in vid anmälan eller något påstående som gjorts av dem som rör Initiativet (“Insändningar”) på alla sätt och i alla medier som de efter eget gottfinnande finner lämpligt

och deltagare garanterar härmed och försäkrar att de har alla nödvändiga rättigheter att utlova sådana rättigheter som anges i detta villkor 20. För undvikande av tvivel (men utan begränsning) kan varje MTV Breakers namn, plats och Deltagarinnehåll och ett urval av Deltagarinnehåll från andra deltagare sändas och/eller postas på alla MTVNEs eller dess dotterbolags sociala mediaplattformar (men MTVNE ska inte ha någon skyldighet att göra det).

21. Varje MTV Breaker bekräftar och samtycker till att allt material (inklusive men inte begränsat till, fotografier, bilder, stillbilder, filmer, inspelningar, text, rapporter, data, designer, dokument, grafik, konst, manuskript och moodboards) som skapats av dem som del av eller i samband med en Upplevelse och alla andra fysiska material som skapats av dem i anslutning till sådana material (tillsammans, “Upplevelsematerial”) och alla rättigheter däri ska ägas av MTVNE ensamt. Varje MTV Breaker ger härmed MTVNE oåterkalleligen och ovillkorligen garanti om full äganderätt av (bland annat i form av nuvarande ägande av aktuella och framtida rättigheter) alla rättigheter till upplevelsematerialet över hela världen. MTV Breakers får inte använda, sälja, licensiera, publicera eller på annat sätt exploatera några Upplevelsematerial (inklusive, utan begränsning, genom att posta något Upplevelsematerial på sociala mediaplattformar) utan MTVNEs i förväg inhämtade skriftliga godkännande.

22. Varje MTV Breaker ger härmed MTVNE exklusiv rätt att filma, banda, spela in ljud av och fotografera dem vid, och i samband med Initiativet och varje Upplevelse (och/eller alla relaterade publicitetsevenemang eller reklamaktiviteter) och MTVNE ska äga alla rättigheter i och äganderätt till alla sådana filmer, band, inspelningar och fotografier. I samband därmed ska MTVNE ha rätt att använda, och tillåta andra att använda, MTV Breakerns namn, likhet och alla biografiska fakta som kan ha tillhandahållits av MTV Breakern till MTVNE världen över i alla medier (vare sig de är kända för närvarande eller uppfinns i framtiden).

23. Deltagare bekräftar och samtycker till att de kan behöva delta i publicitet utan ytterligare samtycke eller betalning om de väljs ut för en Upplevelse.

24. I den mån lagen tillåter, avstår varje deltagare härmed oåterkalleligt och villkorslöst till förmån för MTVNE, MTVNEs dotterbolag och deras licenstagare, avträdare och efterföljare avseende äganderätt, alla moraliska rättigheter och alla rättigheter av liknande natur till allt (a) Insänt material; (b) Upplevelsematerial och © alla material som skapats i samband med aktiviteter som refereras till i villkor 22 och 23 ovan till vilket sådan deltagare har eller någon gång i framtiden kan ha rätt till.

25. Varje deltagare bekräftar härmed och ska säkerställa att Deltagarinnehållet:

a) inte är kränkande;
b) inte är uttryckligt eller antytt sexuellt, innehåller nakenhet eller någon farlig aktivitet, eller är profant, pornografiskt eller våldsamt;
c) inte är, uttryckligt eller underförstått, nedsättande gentemot någon etnisk grupp eller ras, kön, religiös grupp, åldersgrupp eller stödjer någon form av hat eller hatgrupp;
d) inte gynnar någon specifik politisk agenda eller budskap;
e) inte innehåller några symboler, kläder eller andra budskap förknippade med något gäng;
f) inte innehåller någon musik som har komponerats i sin helhet av deltagaren och i alla andra avseenden är ett originalverk skapat av deltagaren;
g) inte innehåller några logotyper eller varumärkesnamn som tillhör tredje part;
h) inte har kopierats från och inte inkräktar på eller bryter mot någon tredje parts rättigheter (inklusive, men inte begränsat till, eventuella immateriella rättigheter inklusive upphovsrätt eller designrättighet);
i) inte röjer någon personlig information, inklusive, men inte begränsat till, personnamn, personliga e-postadresser, gatuadresser eller ID-nummer;
j) inte visar någon identifierbar person såvida inte sådan person uttryckligen har samtyckt till att delta i sådant Deltagarinnehåll (och för sådant Deltagarinnehåll som ska användas i samband med MTV Breaks);
k) inte innehåller några webbplatslänkar;
l) inte är på annat sätt stötande eller olagligt på något sätt eller skildrar eller simulerar någon aktivitet som är stötande eller olaglig.

26. Varje deltagare bekräftar härmed och lovar att han/hon omedelbart på MTVNEs begäran ska ta bort sådant Deltagarinnehåll som MTVNE anvisar och/eller alla länkar till detta från Instagram, Twitter, Pinterest och alla andra plattformar eller webbplatser på vilken Deltagarinnehållet varit tillgängligt av eller för deltagarens räkning i samband med Initiativet.

27. Innan MTV Breaker tilldelas en upplevelse kan MTVNE kräva att MTV Breakern (tillsammans med en förälder eller vårdnadshavare där lagen så kräver) undertecknar alla dokument relaterade till allt insänt material, Upplevelsen, Upplevelsematerial och/eller bekräftelse av godkännande av alla Villkor och MTV Breakern bekräftar och samtycker till att denna underskrift är ett villkor för deltagandet i Upplevelsen.

28. Beslut om huruvida Deltagarinnehåll bryter mot eller inkräktar på dessa Villkor på något sätt ska göras efter MTVNEs eget gottfinnande. Deltagarinnehåll som inte är i överensstämmelse med Villkoren beaktas inte.

29. MTVNE kan inte ta ansvar för borttappade, försenade, felskickade eller ej inkomna anmälningar. Ofullständiga anmälningar beaktas inte. MTVNE ska inte vara ansvariga för tekniska fel i telekommunikationsnätverk, internetåtkomst eller annat som förhindrar inlämning av en anmälan.

30. Upplevelserna är som anges och går inte att överlåta. Inga kontantalternativ erbjuds. Om, beroende på omständigheter som MTVNE rimligen inte kan kontrollera, MTVNE inte kan tillhandahålla en Upplevelse, förbehåller sig MTVNE att tillhandahålla en ersättningsupplevelse.

31. Alla deltagare bekräftar och godkänner att deltagandet i upplevelsen inte är avsett att skapa något anställningsförhållande mellan MTVNE och deltagaren, och att deltagare inte har någon skyldighet att slutföra upplevelsen.

32. MTVNE ska oavsett orsak inte vara ansvariga för förlust eller skada (oavsett om det baseras på kontrakt, åtalbara handlingar, lagstadgad skyldighet eller på annat) som uppstår ur eller i samband med initiativet och/eller upplevelsen, annat än vid dödsfall eller personskada som orsakats av försumlighet från MTVNE och/eller deras personal och/eller bedrägeri av MTVNE och/eller dess personal.

33. MTVNE ska inte hållas ansvariga för några dröjsmål med att fullgöra, eller delvis eller total underlåtenhet att fullgöra någon av sina skyldigheter gentemot någon MTV Breaker enligt dessa Villkor, om sådana förseningar eller underlåtelser beror på omständigheter utanför deras rimliga kontroll, inklusive, men inte begränsat till, förseningar (av posttjänster eller på annat sätt), ändringar, störningar, annulleringar, omläggningar eller utbyten oavsett orsak, inklusive men inte begränsat till, orsaker till följd av krig, terroristhandlingar eller hot om terroristaktioner, strejker, fientligheter, civila oroligheter, lag- och regelförändringar, olyckor, brand, översvämning eller naturkatastrofer eller uppstår, utan begränsning, från eller i samband med (i) aktiviteter eller tredjepartsarrangör av event eller tredje part som tillhandahåller någon del av en Upplevelse; (ii) någon form av transport (inklusive men inte begränsat till flyg, tåg, bussar, långfärdsbussar, färjor, taxibilar eller bilar); och/eller (iii) av tredje part som tillhandahåller inkvartering inkluderad i Upplevelsen. För att undvika tveksamheter är den berörda deltagaren ensamt ansvarig för eventuella merkostnader som uppkommer som följd.

34. Varje bestämmelse som utesluter eller begränsar ansvar ska tolkas separat och kommer att gälla och fortleva även om någon av de övriga bestämmelserna av någon anledning visas vara inte tillämpbara eller inte kan verkställas under några omständigheter. Var och en av bestämmelserna som exkluderar eller begränsar ansvar fortsätter gälla oavsett eventuell uppsägning av detta Avtal.

35. Namnet på varje Upplevelses MTV Breaker kan erhållas genom att skicka ett frankerat adresserat kuvert till: FAO MTV Breaks EMA 2015, MTV Networks Europe, 17-29 Hawley Crescent, London, NW1 8TT, en (1) månad efter slutdatum.

36. All personlig information, inklusive men inte begränsat till, deltagarens namn, ålder, adress, telefonnummer, e-postadress och/eller nationalitet kommer endast att användas i samband med Initiativet och för alla ändamål som deltagaren specifikt väljer och kommer inte att röjas till någon tredje part som inte är del av Viacoms företagskoncern utom för: (a) ändamål i samband med fullgörandet av Upplevelsen där så är tillämpligt; och (b) för alla ändamål som deltagaren specifikt väljer. All personlig information som innehas av MTVNE med avseende på Initiativet kommer att bevaras under en rimlig tid för att fullgöra syftet för vilket sådan personlig information samlades in och sådan personlig information kan lagras i länder utanför EU (inklusive, utan begränsning, USA). All personlig information som ges till MTVNE av en deltagare kommer att hanteras i enlighet med MTVNEs sekretesspolicy tillgänglig på http://www.mtv.co.uk/legal/privacy-policy. Om en deltagare ger MTVNE tillåtelse att vidarebefordra sin personliga information till en tredje part ska denna inte längre vara MTVNE:s ansvar och ska lyda under denna tredje parts sekretesspolicy.

37. Endast anmälningar från personer accepteras. Alla bidrag som MTVNE anser har: (a) skett genom deltagande i ett syndikat, eller (b) via någon via någon form av maskinassisterat ingripande som möjliggör datorgenererade av flera bidrag kommer att diskvalificeras. MTVNE förbehåller sig rätten att bortse från flera anmälningar för en Upplevelse från samma IP-adress.

38. INGA KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER AV NÅGOT SLAG KRÄVS AV DELTAGARE FÖR ATT DELTA I INITIATIVET.

39. Dessa Villkor kan ändras eller varieras när som helst av MTVNE efter att detta meddelats.

40. Inget avstående från några rättigheter av MTVNE eller någon deltagare kommer att tolkas som ett avstående från några andra rättigheter de kan ha. Om till exempel MTVNE avstår från sin rättighet att klaga på en specifik överträdelse av dessa Villkor av en deltagare, hindrar det inte MTVNE från att klaga på andra överträdelser.

41. Ingenting i dessa villkor ska begränsa MTVNE från att göra vad som krävs för att säkerställa att MTVNE efterlever sina juridiska eller lagstadgade skyldigheter och MTVNE kan upphäva eller ändra Initiativet (helt eller någon del därav) om det skulle innebära att MTVNE bryter mot gällande lag eller om det, enligt MTVNEs skäliga bedömning, försämrar MTVNE:s eller något av dess dotterbolags rykte att inte göra detta.

42. Dessa Villkor ska tillämpas och tolkas i enlighet med lagarna i England och Wales och ska lyda under Engelska domstolars exklusiva jurisdiktion.

43. Eventuella frågor rörande Initiativet ska ställas till:

FAO MTV Breaks EMA 2015, MTV Networks Europe, 17-29 Hawley Crescent, London, NW1 8TT.

Torsdag, 20. Augusti 2015