Hollywood Heights #124

Max konfronterar Chloe angående allt han hittat om hennes förflutna när han ertappar henne utanför Tylers lägenhet.