Hollywood Heights #158

Loren och Eddie får varierade reaktioner på deras uppträdanden efter konserten. Phils tillslag mot kliniken går inte som planerat.