Hollywood Heights #160

Eddies är bekymrad över det mysteriska samtalet från Lily. Loren ifrågasätter sin arbetsrelation med Kelly.