Hollywood Heights #163

Eddie och Kelly är inte överens om vilken riktning Lorens karriär bör ha. Chloe initierar en plan för att bringa Loren i fördärvet, men det verkar slå slint.