Hollywood Heights #169

Loren är tillbaka i inspelningsstudion, men råkar på problem. Chloe gör framsteg.