Hollywood Heights #172

Loren och Kelly är oense om Loren ska sjunga låtar skrivna av andra eller inte. Dons planer för kliniken går inte som han hade hoppats.