Hollywood Heights #176

Loren försöker få Chloe att erkänna sanningen om hennes olycka. Max föreslår en uppgörelse med Chloe. Eddie bestämmer att det är dags att gå vidare.