Are You The One? #712

Kwasi och Jasmines relation äventyras när en bekant fiende lägger sig i. Starka par försöker knyta nya kontakter.