Times Up

"Time’s Up" är ett halvtimmeslångt relationsdrama, i vilket olika par tvingas omvärdera sina förhållanden när utbildning, karriär eller andra livsomstörtande händelser tvingar dem att separera.