Engaged & Underage #101

David och Lauren är kristna och oskulder eftersom de väntar tills de är gifta, men Davids överbeskyddande mamma hotar att få Lauren att säga ”nej” innan de hinner ge prästen sitt ”ja”.