Geordie Shore: Why Aye Love You #102

"Geordie Shore: Why Aye Love You!" fortsätter att gräva i Newcastles mest kända exporters liv när de utkämpar striden om vilka som är herre på täppan. Det är killarna mot tjejerna.