Jersey Shore Family Vacation #218

Gänget sluter upp för att stötta Mike som riskerar ett straff för att ha undvikit att betala skatt. Jwowws äktenskap är i riskzonen.