Lindsay Lohan’s Beach Club #102

Lindsay är besviken efter den första arbetsdagen och kallar till möte angående gruppens insats. Aristotle uttrycker sin oro över Brents kränkningar av Panos.