Teen Cribs #110

Samantha håller sig på banan med en egen inomhusbasketplan medan Cody håller sig i trim med ett eget gym.