Awkward #511

Examensplanerna dämpas av ett stort fartgupp när Sadie Saxton inte får vara med på ceremonin.