Dessa Villkor uppdaterades senast den 16 maj 2012.

TÄVLINGSREGLER FÖR MTV:S TÄVLINGAR
Dessa regler tillämpas när du deltar i någon av våra online- och/eller mobiltävlingar (nedan ”Tävling(ar)”). Tävlingsreglerna är en del av Användarvillkoren som du kan läsa här. Du ska läsa Användarvillkoren innan du deltar i en Tävling.

Dessa allmänna tävlingsregler gäller för alla Tävlingar. När du anmäler dig till en Tävling ska du även följa de särskilda regler som gäller för den Tävlingen. Om särskilda regler gäller för en Tävling och dessa står i konflikt med dessa allmänna regler ska de särskilda reglerna ha företräde.

De definitioner som används i dessa regler har samma innebörd som när de används i Användarvillkoren, om inte annat anges.

1. ALLMÄNT
Genom att delta i en Tävling accepterar du att ska följa: (a) dessa regler (som kan ändras av oss); (b) Användarvillkoren; samt (c) alla våra beslut avseende en Tävling. Alla våra beslut avseende en Tävling är slutgiltiga och kan inte överklagas.

2. PRISER
Priserna är personliga och får inte säljas eller ges bort till annan person. Inget kontant alternativ kommer att erbjudas. Vi får byta ut ett pris mot andra priser med jämförbart värde. Mottagande av pris kan vara föremål för villkor som uppställs av tillverkare och leverantörer.

3. RÄTT ATT TA EMOT PRIS
När det behövs kan vi meddela vinnaren (när vi talar om vinnaren i dessa regler menar vi också gäst som omfattas av pris) att han eller hon, för att ha rätt att ta emot pris, måste underteckna ett dokument som säger att vinnaren (a) lovar att han eller hon har rätt att ta emot priset; (b) befriar oss från allt ansvar för personskada och/eller annan skada, stöld eller förlust som inträffat i samband med Tävlingen eller på grund av ett pris, förutsatt att detta inte orsakats genom vår grova oaktsamhet; samt (c) ger oss rätt att publicera namn för annons- och publicitets syften utan ersättning. Om vi meddelar vinnaren att sådant dokument behövs undertecknas måste Vinnaren underteckna dokumentet och skicka detta till oss inom fem (5) arbetsdagar från det att vinnaren tar emot dokumentet. Om inte vinnaren gör det så kan han diskvalificeras och en alternativ vinnare utses.

4. VILLKOR FÖR ATT TA EMOT PRIS, FUSK MM
För att få ta emot pris (eller del av ett pris) måste vinnaren följa tillämpliga lagar, regler och föreskrifter. Vinnaren ska betala alla försäkringar, skatter och utgifter oavsett om detta sagts särskilt i beskrivningen av priset eller inte.

Vi har rätt att diskvalificera deltagare och/eller vinnare om dessa inte följt lag, dessa regler, särskilda regler för en tävling eller som annars har fuskat eller om det föreligger sakliga skäl för diskvalifikation.

5. RESOR, INTYG
Om en resa ingår i ett pris ska vinnaren se till att han har giltigt pass, visum och/eller annat nödvändigt resedokument. När priset kräver att resan ska ske på visst datum måste vinnaren kunna resa på det datumet. Vi kan inte erbjuda alternativt datum. Om vinnare är under 16 år måste förälder eller vårdnadshavare följa med på resan. Om vinnaren är under 16 år och priset kräver att resan ska ske på datum som infaller under skolterminen ska vinnaren uppvisa skriftliga intyg från både klassföreståndare och förälder eller vårdnadshavare angående vinnarens frånvaro från undervisning under den aktuella perioden. Om vinnaren får bestämma datumet är detta villkorat av tillgänglighet för resan och vi har rätt att bestämma en sista tid inom vilken priset måste ha utnyttjats.

6. ÅLDERSGRÄNS, VEM KAN INTE DELTA MM
Vi kan införa åldersgränser i våra Tävlingar. Om du är under 16 år, klicka här för vårt Föräldrasamtycke och se till att detta blir ifyllt av din förälder/förmyndare och inskickat till oss. Om din förälder/förmyndare inte vill godkänna Föräldrasamtycket, ber vi dig att inte delta i Tävling. Tävlingarna är inte öppna för anställda hos oss eller Närstående Bolag, deras närmast anhöriga eller för sponsorer eller andra företag som bidragit med priser till en särskild Tävling.

7. RÄTTIGHETER
Om du deltar i en Tävling genom att skicka in kreativt material (t.ex. fotografier, teckningar eller animeringar) som läggs upp på Webbsidan och/eller som skickas genom SMS, ger du oss en oåterkallelig, global, för evig, royaltyfri licens att använda det inskickade materialet såsom vi finner lämpligt. Du lovar att du har alla rättigheter och samtycken till sådant material för att ge oss en sådan licens. Om du inte samtycker till att ge oss en sådan licens eller vet att du inte har alla nödvändiga rättigheter eller samtycken ber vi dig att inte delta i Tävlingen.

8. INFORMATION OM VINNARE
Vinnaren kommer att bli kontaktad genom e-postmeddelande eller telefonsamtal så snart som möjligt efter det att tävlingen avgjorts. Vinnarna kommer även att tillkännages på Webbsidan.

9. ANSVAR
Vinnaren godkänner att vare sig vi, Närstående Bolag, våra anställda eller sponsorer har något ansvar för personskada och/eller annan skada, stöld eller förlust som inträffat i samband med någon Tävling eller på grund av ett pris (inklusive skada på eller förlust av själva priset i sig), förutsatt att detta inte orsakats genom vår grova oaktsamhet eller uppsåt. Detta innebär bl.a. att vi inte har något ansvar gentemot Vinnaren om t.ex. ett pris går sönder, en resa blir inställd eller försenad, eller om ett pris i övrigt inte uppfyller förväntningarna.

10. POLICY FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Alla deltagares Personuppgifter kommer att behandlas enligt vår policy för behandling av personuppgifter. Den kan du läsa genom att klicka här. Vi förbehåller oss rätten att överföra personuppgifter till våra samarbetspartners i tävlingar, i syfte att dessa samarbetspartners ska kunna skicka ut priser till vinnarna.