Var en del av MTV EMA 2020 pre-show!

Häng med oss när festen startar inför MTV EMA 2020 – du kan till och med vara en del av vår pre-show-sändning.

MTV EMAs handlar om att fira de största musikartisterna i världen – men deras fans är precis lika viktiga för oss! Det här är din möjlighet att medverka i MTV EMA pre-show 2020… allt du behöver göra är att greppa din telefon, följa instruktionerna nedan och skicka in din video

1. FAN WALL

Bli en del av vår Fan Wall genom att FILMA DIG SJÄLV I EN MINUT när du är superexalterad, precis som om vi är på röda mattan! Vinka, dansa, klappa i händerna, jubla… VI VILL HA ALLT! VAR KREATIV! OCH VAD DU ÄN GÖR, SKRATTA OCH HA KUL!

2. BERÄTTA VARFÖR DU ÄLSKAR EMAs!

Vilket är ditt favoritögonblick från MTV EMA? Inled din mening med: ”Mitt favoritögonblick var...”

Vad gillar du med MTV EMA? Inled din mening med: ”Jag gillar MTV EMA för att…”

3. MIMA OCH VISA OSS DINA MOVES!

VÄLJ EN LÅT (ELLER MER ÄN EN) från de sex låtarna nedan och DANSA och MIMA med så mycket energi du kan! Hoppa upp och rör på dig om du behöver mer utrymme. Det räcker med refrängen!Ariana Grande – Rain on Me

Blackpink – How you like that?

BTS - On

Justin Bieber - Yummy

Lady Gaga – Stupid Love

Taylor Swift - Cardigan


Vänligen filma samtliga videos horisontellt!

VILLKOR

Deltagare måste vara 18 år eller äldre. Din video får inte innehålla material eller rättigheter från tredje part. Din video får inte innehålla någon annan person än dig själv. Dessa villkor gäller.
 
Genom att skicka in ditt egenhändigt skapade innehåll (inklusive fotografier, video eller andra visuella konstverk) ("INNEHÅLL") ger du härigenom Viacom International Media Networks U.K. Limited ("MTV") och dess ägarbolag, dotterbolag, anslutna företag och licenstagare ("de", "dem", "deras") en i tid obegränsad, världsomspännande, royaltyfri, oåterkallelig, icke-exklusiv licens att använda, mångfaldiga, kopiera, anpassa, utsända, sända, publicera eller radera all information eller annat material inklusive utan begränsning ditt namn; Innehåll; fotografi; avbildning; biografisk information; röst; text; bilder; design; ljud- och / eller videoklipp, överlämnade till MTV i anslutning till showen, på vilket sätt som helst och i alla media som de, efter eget gottfinnande, finner lämpligt. För undvikande av missförstånd (men utan begränsning) kan detta inkludera ditt namn, plats och innehåll som sänds on-air och publiceras över deras sociala medieplattformar.
 
Du garanterar att du har de befogenheter som krävs för att bevilja rättigheterna i Innehållet till MTV. Du är skyldig att ersätta MTV för alla kostnader, utgifter, skador och andra förluster (direkt eller indirekt) till följd av krav som uppkommer på grund av visning eller distribution av Innehållet, vilket tillhandahålls till MTV. Dessa villkor regleras av engelsk och walesisk lag. Varje tvist omfattas av de engelska domstolarnas icke-exklusiva jurisdiktion.
 
Den information du lämnar (t.ex. ditt förnamn, efternamn, kontaktuppgifter, födelsedatum och bilder / andra personuppgifter som ingår i Innehållet som du skickar) kommer att behandlas av MTV för att kontakta dig och för att producera MTV EMA 2020 och dess nyttjande i TV och i digitala medier (inklusive sociala och digitala plattformar). De rättsliga grunderna för sådan personuppgiftsbehandling är nödvändighet för att fullfölja avtal samt MTV: s berättigade intresse som producent och programföretag av MTV EMA 2020. Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge det är nödvändigt för de syften som de samlades in. Dina personuppgifter kommer endast överföras utanför EU: s territorium om det finns ett avtal i enlighet med de godkända modellklausulerna, en kopia av vilken vi delger på begäran. För mer information om hur informationen du tillhandahåller kommer att behandlas och / eller om du vill utöva dina rättigheter till åtkomst, rättelse, radering, portabilitet, begränsning samt motsätta dig sådan personuppgiftsbehandling, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud på DataPrivacyRights@viacom.com. Om vi ​​inte kan hjälpa dig och du är bosatt i EES har du rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten där du bor, arbetar eller där problemet ägde rum (finns på http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-pr...).