Games Players Play
Säsong 8 E 9 • 2019-10-02
Huset får plocka upp spillrorna sen Kais playerbeteende raserade allt. Remy försöker överge sitt playerbeteende för att vinna Paiges förtroende.