Family Matters
Säsong 5 E 19 • 2014-08-21
Kailyns frånvarande mamma kommer in i bilden igen. Chelsea möter Adam på Aubrees träning. Coreys pappa hjälper Leah med Alis temporära rullstol. Jenelle inleder processen att skilja sig från Courtland.