I Want You To Want Me
Säsong 7 E 9 • 2018-09-27
Nutsa är tänd på Brett, och Bretts oförmåga att glömma Cali får följder för hela huset. Moe pressas att börja spela spelet. Lewis avslöjar sina känslor för Asia.