Utnämningen
Säsong 2 E 6 • 2018-09-21
Jenni tar farväl av Las Vegas och en festkväll leder till att Pauly fattar några tveksamma beslut.