Integritetspolicy för VIMN Nordic AB

Senast reviderad: 2019-12-04

Vi på VIMN Nordic AB, tar din integritet på allvar och vi har åtagit oss att garantera att vi skyddar de uppgifter du förlitar oss med. Vi har skapat den här integritetspolicyn för att informera dig om vilken typ av personuppgifter som VIMN Nordic AB samlar in om dig, hur vi använder dem, delar och lagrar dem och dina rättigheter och val gällande de uppgifterna. Den här integritetspolicyn gäller för alla uppgifter som vi samlar inom dig, oavsett om du använder våra webbplatser, en mobilapp eller andra produkter eller tjänster eller om du interagerar med oss på annat sätt, såsom genom att medverka i ett liveevenemang eller genom att kontakta vår kundtjänst. Den här policyn kallar dessa kontaktpunkter för "tjänsterna". Även om viss information som vi beskriver häri är teknisk, är vårt mål att göra den här policyn så enkel som möjligt, så Kontakta oss gärna om du har några frågor. Kontaktuppgifter finns längst ned på sidan.

Vi kommer att ändra den här integritetspolicyn från tid till annan. När vi gör ändringar, kommer vi att se över datumet längst upp i policyn och, i vissa fall, meddela dig genom tjänsterna, såsom via vår webbplats, e-post eller andra kommunikationstjänster.


Personuppgifter som vi samlar in

I det här avsnittet förklarar vi vilken typ av personuppgifter som vi samlar in om dig och hur vi samlar in dem. 

Uppgifter som du lämnar ut

Du kan använda de flesta av våra tjänster utan att aktivt lämna ut några personuppgifter om dig själv, men du kan välja att tillhandahålla dina personuppgifter via tjänsterna. Det gäller i synnerhet:

 • Om du väljer att skapa ett konto med oss, då vi samlar in ditt namn och din e-postadress.
 • Om du väljer att köpa en produkt, då vi samlar in betaluppgifter.
 • Om du väljer att motta ett SMS eller ett WhatsApp-meddelande från oss, då vi samlar in ditt mobilnummer.
 • Om du väljer att delta i några tävlingar, kampanjer eller marknadsföringsundersökningar som vi sponsrar, då vi samlar in uppgifter såsom din adress, ditt telefonnummer, eller information om dina intressen.
 • Om du väljer att publicera innehåll eller kommunicera med oss eller andra på en offentlig plattform eller genom användarsupporten, då vi samlar in de uppgifter du lämnar ut i de publikationerna. Automatiskt insamlade uppgifter

När du får använder våra onlinetjänster, exempelvis genom att besöka våra webbplatser eller våra mobilappar, kommer vi automatiskt att samla in uppgifter om din användning av tjänsterna, såsom tiden som du har besökt sidorna och de innehåll du har sett. Vi kommer även att motta och samla in tekniska uppgifter om din enhet och dina program, inklusive typ av enhet, operativsystem och version, uppgifter om mobilt nätverk, IP-adress (ett unikt nummer som används för att identifiera en enhet på internet), reklamidentifierare för mobil enhet (en återställningsbar identifierare som tilldelas din mobila enhet genom leverantören för ditt operativsystem, såsom Apple eller Google) eller annan enhetsidentifierare, sidan du besökte innan du besökte vår webbplats och uppgifter om sidkraschar. 


Cookies

Vi och våra reklam- och statistiktjänsteleverantörer använder cookies, som är små textfiler som hjälper till att lagra användarpreferenser och aktivitet, samt liknande teknologier såsom webb beacons, pixlar och reklamtaggar för att känna igen dig när du besöker våra tjänster och för att samla in uppgifter såsom antal besök, vilka funktioner eller sidor som är populära, mäta effektiviteten hos reklamkampanjer och andra uppgifter om din webbläsaraktivitet. Det tillåter oss att garantera att våra tjänster fungerar korrekt, för att förbättra tjänsterna samt för att tillhandahålla annonser och mäta dess effektivitet. För mer information om cookies och de val du har gällande användningen av dem genom våra tjänster, besök vår Cookiepolicy här.


Uppgifter från tredjeparter

Vi kan erbjuda dig möjligheten att logga in i tjänsterna med dina inloggningsuppgifter från en annan webbplats eller tjänst, såsom Facebook eller Google. Om du väljer att logga in eller registrera dig på det här sättet, kan den tredjepartsleverantören komma att ge oss åtkomst till uppgifter om dig, såsom ditt namn, grundläggande profiluppgifter och lista över vänner, i enlighet med dina integritetsinställningar i den tjänsten.


Social delning

Tjänsterna kan ge dig alternativet att dela med andra på sociala medie-plattformar, såsom Facebook eller TwitterNär du delar på det här sättet, kontrollerar sociala medie-plattformen vem som har åtkomst till dina uppgifter och hur de behandlas av den sociala medie-plattformen. Läs integritetspolicyn för eventuella sociala medie-plattformar som du delar uppgifter med på det här sättet för att få mer information om den sociala medie-plattformens datapraxis.

Observera att uppgifter som inte kan kopplas samman med dig (såsom sammanställda uppgifter) inte anses vara personuppgifter i den här policyn.
 

Användning av uppgifterna

 
Vi använder personuppgifter för följande syften:

 • Hantera ditt konto
 • Låta dig delta på offentliga plattformar eller i tjänsternas interaktiva funktioner
 • Slutföra beställningar som du har lagt
 • Besvara kundtjänstförfrågningar
 • Skicka kampanjmeddelanden och nyhetsbrev som du har begärt
 • Målinrikta reklam till dig, både i och utanför tjänsterna
 • Analysera trafiken och användaraktiviteten i våra tjänster, identifiera populära områden eller funktioner och optimera och anpassa tjänsterna.
 • Tillhandahålla, underhålla och förbättra tjänsterna, såsom utveckla nytt innehåll och nya funktioner
 • Skydda rättigheter och egendom som tillhör VIMN Nordic AB och andra, inklusive för att upptäcka, utreda och undvika bedrägerier och andra olagliga aktiviteter samt för att uppfylla våra avtal

 

Uppgiftslagring

Vi lagrar personuppgifter som vi samlar in så länge som det krävs för de syften vi ursprungligen samlade in uppgifterna. Om du exempelvis har skapat ett konto med oss, kommer vi generellt sett att behålla dina kontouppgifter så länge de krävs för att underhålla ditt konto. Vi kan även komma att lagra uppgifter som krav enligt lagen.

 

Utlämnande av dina personuppgifter

Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till någon extern tredjepart såvida vi inte har ditt samtycke att göra det, förutom vid de undantag som anges här:

 

 • Med tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster till oss under ett avtal och som tvingas hålla personuppgifterna konfidentiella
 • Om det rimligtvis är nödvändigt för att efterleva en lag, förordning eller en obligatorisk process (till exempel att besvara en stämning)
 • Om vi fastställer att ditt agerande bryter mot våra användaravtal eller policyer eller för att skydda rättigheter, egendom eller säkerheten för VIMN Nordic AB eller andra
 • I anslutning till en fusion, försäljning av företagstillgångar, finansiering eller förvärv av alla eller en del av vår verksamhet, förutsett att den mottagande parten går med på att skydda personuppgifterna i enlighet med åtagandet av den här policyn och tillämplig lag
 • Med företag inom Viacoms företagsfamilj
 • Vi delar personuppgifter som inte direkt identifierar dig men som identifierar din enhet genom tredjepartscookies och liknande teknologier på våra webbplatser och i våra appar, för att låta dessa tredjeparter tillhandahålla oss statistik- och reklamtjänster. De företaget samlar in uppgifter från våra webbplatser eller appar, såsom cookieidentifierare, enhetsidentifierare, IP-adress, samt uppgifter om dina webbplatsbesök eller appanvändningsaktivitet utanför tjänsterna. För att läsa mer om hur dessa uppgifter kan användas för att tillhandahålla intressebaserad reklam, hur VIMN Nordic AB använder tjänsterna och för länkar till dessa tredjeparters integritetspolicyer, läs vår cookiepolicy här.


Uppgiftsöverföring

Vi och våra tjänsteleverantörer överför dina personuppgifter till, eller lagrar eller har åtkomst till dem i andra länder där lagarna kanske inte har en lämplig skyddsnivå för dina personuppgifter i enlighet med skyddet som fastställs i EU:s lagar.  När vi gör det, vidtar vi åtgärder för att se till att dina personuppgifter få en lämplig skyddsnivå genom avtalsbestämmelser som tvingar mottagaren av uppgifterna att följa dessa bestämmelser (du kan motta en kopia av dessa klausuler genom att kontakta oss genom kontaktuppgifterna nedan).


Rättslig grund för behandling

Vi kommer enbart att samla in, lagra och på annat sätt behandla dina personuppgifter i följande situationer:

 • När vi har ditt samtycke att göra det. Exempelvis när du registrerar dig för att ta emot e-postreklam. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, såsom beskrivs nedan eller direkt genom tjänsterna.
 • Vi behöver använda dina personuppgifter för att utföra våra ansvarsområden under vårt avtal med dig (t.ex. för att tillhandahålla produkter eller tjänster som du har begärt).
 • Vi har ett legitimt intresse i att behandla dina personuppgifter. Exempelvis kan vi behandla dina personuppgifter för att kommunicera med dig om tjänsterna och för att tillhandahålla, säkra och förbättra våra tjänster.
 • När vi enligt lag måste behandla uppgifterna.

 

Dina rättigheter och val

Du har rätt till åtkomst till de personuppgifter som vi har om dig och begära att vi ändrar, raderar eller, i vissa fall, överför dem till en annan leverantör. Du kan även ha rätt att dra tillbaka ditt samtycke till behandling, motsätta dig eller begära att vi begränsar viss behandling av dina personuppgifter såsom beskrivs nedan.

Begäran om åtkomst och radering

Du kan även uppdatera, korrigera eller radera uppgifter som vi har om dig eller stänga ditt konto genom att Kontakta oss längre ner på sidan  eller via DataPrivacyRights@viacom.com med ämnesraden "Integritetsrättigheter". Om det krävs för att identifiera dig, kommer vi att begära att du skickar ett bevis på din identitet eller så kan vi efterfråga ytterligare uppgifter från dig som krävs för att behandla din begäran.

E-postmeddelanden, SMS och WhatsApp-meddelanden

Du kan avregistrera dig från att motta e-postreklam, SMS eller WhatsApp-meddelanden genom att följa instruktionerna i dessa meddelanden. Om du vill avregistrera dig från att motta e-postreklam, kan vi fortfarande skicka dig e-post som inte innehåller reklam.

Mobila push-meddelanden

Om vi har ditt samtycke till det, kan vi komma att skicka push-meddelanden eller aviseringar till din mobila enhet med eller utan reklam. Du kan avregistrera dig från att motta de här meddelandena när som helst genom att ändra aviseringsinställningarna på din mobila enhet.

Cookies och liknande teknologier

För information om de val som du har gällande vår användning av cookies, inklusive hur du blockerar dem eller drar tillbaka ditt samtycke till vissa typer av cookies och annan liknande teknologi, läs vår cookiepolicy här.

Frågor eller reklamationer

Om du har några frågor om den här integritetspolicyn, uppgiftspraxis eller de val som du kan göra, Kontakta oss genom att använda uppgifterna nedan. Om vi inte kan lösa ditt problem och du är bosatt inom EES, har du rätt att framföra en reklamation till den dataskyddsmyndighet där du bor, arbetar eller där problemet inträffade. För kontaktuppgifter till lokala dataskyddsmyndigheter, klicka här http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

 

Kontakta oss

Vi besvarar gärna dina frågor om vår integritetspolicy och våra uppgiftspraxis. Du kan även kontakta oss för att utöva dina rättigheter såsom anges i den här integritetspolicyn.

VIMN Nordic AB

Dataskyddsombud

DataPrivacyRights@viacom.com

Kungsbro Strand 31, 112 26 Stockholm, Sweden