Teen Mom: Young & Pregnant

Om Teen Mom: Young & Pregnant säsong 2

Teen Mom: Young and Pregnant bjuder på fem nya berättelser om unga kvinnor: Ashley, Brianna, Jade, Kayla och Lexi, när de stöter på utmaningarna som följer med att bli mamma i ung ålder.

Följ